Geschiedenis

Het begon allemaal rond het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. Twee buurmeisjes en boezemvriendinnen - Mia Sempels en wijlen Denise Wuyts - gaan in 1968 naar een volksdanscursus in het college en krijgen daar de smaak van het volksdansen te pakken. Ze volgen vele cursussen bij V.D.C.V. (Volksdanscentrale voor Vlaanderen) en sluiten aan bij verschillende groepen om mee te dansen, o.a. bij Rondinella in Rillaar. Daar maakt Denise kennis met Willy Vanderweyden waarmee ze in het voorjaar van 1975 in het huwelijksbootje stapt. In datzelfde voorjaar wordt Polly Raskin verliefd op Mia. Het viertal besluit om in Aarschot zelf een groep op te richten die ze SJALOM zullen dopen. Die naam halen ze van een Isralische dans en betekent zoveel als "gegroet".

Maar eerst willen ze het volksdansen in Aarschot wat promoten. Daarom organiseren ze ter gelegenheid van de jaarlijkse Sint-Rochusverlichting op 15 augustus een volksdansfestival in de stad. Er zijn optredens van groepen op de Grote Markt en in het Begijnhof. Ook in de scholen en via de pers wordt reclame voor de nieuwe groep gemaakt.

En dan is het zover. Op vrijdag 12 of 19 september 1975 (de exacte datum hebben we nergens kunnen terugvinden) komen zo 'n 25 enthousiaste jongens en meisjes opdagen in het zaaltje van het BUSO. Voor de muziek gebruikt men een pick-up en enkele plaatjes, en om de dorstigen te laven heeft men wat drank aangesleurd. De repetities, die met stijgend succes plaatsvinden, worden afwisselend door de vier pioniers geleid.

Buiten deze wekelijkse oefenstonde doet men soms ook nog andere dingen. Zo wordt er regelmatig opgetreden, en af en toe trekt men er met de groep op uit. Vanaf het eerste jaar wordt er ook al meteen een volksdansreünie georganiseerd, iets wat men daarna elk jaar zal herhalen. Die eerste instuif vindt plaats op 4 april 1976 in de later afgebrande zaal Harmonie. Mia en Denise maken veel reclame en verwachten 50 man. Maar het worden er veel meer : de geïnteresseerden schuiven van op straat aan om in een zaal, die uitpuilt van het volk, mee te dansen onder de leiding van Jetje Wouters.

In 1976 verhuist men voor de repetities naar de grote overdekte koer van het RITO. En wegens het grote succes wordt in 1977 een groep voor beginnelingen opgericht. Deze oefenen op woensdagavond, terwijl de gevorderden blijven dansen op vrijdag van 20u tot 22u. Een jaar later telt elke groep zo 'n 30 dansers.

Wegens ziekte is Denise echter genoodzaakt om zich terug te trekken als lesgeefster. Ook Polly en Mia, die na hun huwelijk in 1978 in Herent gaan wonen, kunnen niet langer deelnemen aan de repetities. Willy staat er echter nooit alleen voor want Germain Van Uytsel neemt de leiding mee over. Er zijn in de loop der jaren trouwens verschillende lesgevers geweest, maar ze allemaal opsommen is moeilijk omdat het gevaar bestaat dat we er enkele vergeten.

Vanaf oktober 1983 wordt de woensdaggroep stopgezet omdat er nog te weinig volk komt opdagen. Er wordt in die periode ook gezocht naar een nieuwe zaal om in te dansen. Die wordt gevonden bij Huize Eigen Haard. Eerst even in het dagcentrum, maar al snel verhuist men naar de sporthal van het ontmoetingscentrum langs de Herseltsesteenweg.Daar wordt ook nu nog iedere vrijdag gedanst. Alleen toen er in 1991 verbouwingswerken plaatsvonden, verhuisde men gedurende twee jaar naar het parochiecentrum Vinea.

Op 9 februari 2008 werd door Sjalom in Aarschot voor de eerste maal een internationale dansdag gehouden. Voor het aanleren van de dansen werd beroep gedaan op een Nederlandse dansdocente, namelijk Sibylle Helmer. De dansdag zal vanaf dit jaar een vaste activiteit worden die Sjalom organiseert de namiddag voor de instuif.

Nadat onze vaste lesgeefster Els Bruelemans in juni 2008 haar laatste les voor Sjalom gegeven heeft, nemen Ann Stevens, Annick Van Woensel en Pol Discart de leiding over de dansavonden van Sjalom voor hun rekening. Nadat Annick in 2012 besloot te stoppen, blijven Ann en Pol over om de dansen aan te leren. In 2018 werd Ilse de Boeck aan de rangen van de lesgevers toegevoegd.